Tuis | Home
Kontak | Contact
Covid-19 info
Vrae | Questions
Vir jou | Downloads
Social Media
Fotos | Photos
BANK

Onthou asb. Bybelstudie van Johannes. Vanaand om 19:00
Please remember our Bible Study of John. Tonight at 19:00
Here are the quiz answers:

Hier is die antwoord:

Watter twee wonderwerke het Jesus te Kana gedoen?
Which two miracles did Jesus do at Cana?
Antwoord: Water in Wyn verander en 'n Koninklijke beampte se seun genees.
Answer: Turned water into wine and healed a Nobleman's son

Voltooi die vergelyking: Woord=?
Complete the comparison: Word=?
Antwoord: God
Answer: God

Wat het Jesus gesê sal uit iemand vloei as hulle in Jesus glo?
What did Jesus say would flow from someone who believed in Jesus?
Antwoord: Strome van legends water
Answer: Rivers of living water

Watter dissipel het die vyf brode en twee vissies na Jesus gebring?
Which disciple brought the five loaves and two fishes to Jesus?
Antwoord: Andréas
Answer: Andrew

In watter stad was die bad van Betésda?
In which city was the pool of Bethesda?
Antwoord: Jerusalem
Answer: Jerusalem

Noem die naam van een leier van die Jode.
Name one member of the Jewish ruling council.
Antwoord: Nikodémas
Answer: Nicodemas

Hoeveel mans het die Samaritaanse vrou voorheen gehad (lank voordat sy met Jesus gepraat het)?
How many husbands did the Samaritan woman have (long before she spoke to Jesus)?
Antwoord: 5
Answer: 5

Waarheen was die dissipels oppad toe Jesus op die water geloop het?
Where were the disciples heading when Jesus walked on the water?
Antwoord: Kapernaum
Answer: Capernaum

Wie was die Israeliet in wie daar geen bedrog was nie?
Who was the true Israelite in whom there was nothing false?
Antwoord: Nathaniel
Answer: Nathaniel

Wat staan in Johannes 3:16?
What is written in John 3:16?
Antwoord: Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Answer: For God so loved the world that He gave His only begotten son so that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life.

Wat beteken Silóam?
What does Siloam mean?
Antwoord: Uitgestuur
Answer: Sent

Gee ‘n ander naam vir Cephas.
Give another name for Cephas.
Antwoord: Petrus
Answer: Peter

Wat was Filippus se tuisdorp?
From which town did Philip come?
Antwoord: Betsáida
Answer: Bethsaida

Nadat Nikodémus die owerpriesters en Fariseërs toegespreek het, het hulle huis toe gegaan. Maar waar het Jesus heen gegaan?
After Nicodemus addressed the high priests and the Pharisees, they returned home. But where did Jesus go to?
Antwoord: Olyfberg
Answer: Mount Olives

Wat sal mens vry maak?
What will set a person free?
Antwoord: Die waarheid
Answer: The truth

Noem een geval in die eerste Agt hoofstukke van Johannes waar Jesus gebid het. Name one instance in the first eight chapters of John that Jesus prayed.
Antwoord: Een-Jesus het gedank voordat hy die brood en vis vermeerder het
Twee-Jesus het gebied voordat hy Lazarus uit die dode opgewekt het
Drie- In Joh 12:27 & 28 voor daar 'n stem uit die hemel gekomen het.
Answer: One-Jesus gave thanks before multiplying the bread and fish
Two-Jesus prayed before raising Lazarus from the dead
Three-In John 12:27 & 28 before a voice came from heaven

Gee ask 'n ander naam vir Dídimus.
Please give another name for Didymus.
Antwoord: Thomas
Answer: Thomas

Vul die ontbrekende woord in: Jesus is die opstanding en die lewe; Wie in Hom glo sal ......?........ al het hy ook gesterwe.
Please fill in the missing word: Jesus is the Resurrection and the Life. Whoever believes in (adheres to, trusts in, relies on) Jesus [as Savior] will .....?........ even if he dies
Antwoord: lewe
Answer: live

Na wie verwys Jesus as die Trooster? Who does Jesus refer to as the Comforter?
Antwoord: Heilige Gees
Answer: Holy Spirit

Vul asb. die ontbrekende woorde in: “Jesus antwoord hom: Ek is die ...?... en die ...?... en die ...?...; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.”Please fill in the missing words: “Jesus said to him, “ I am the ...?... and the ...?... and the ...?...; no one comes to the Father but through Me.”
Antwoord: Weg Waarheid Lewe
Answer: Way Truth Life


AGS HELDERBERG AFM

LIG | LIEFDE | LEWE

LIGHT | LOVE | LIFE

Sosiale Media | Social Media

AFR:
AGS Helderberg gebruik rekenaar programmering kodes (cookies) wat help dat die webtuiste beter werk. Indien u ons aanlyn blaaie gebruik gebruik, stem u toe tot die aanwending van sodanige programering. Kliek asseblief instemmend of moenie die blaaie verder lees nie.
Eng:
AFM Helderberg uses computer coding (cookies) to make this website function better. By viewing these pages, you agree to the use of such computer coding. Please click that you agree or do not read the site further.